Help, mijn kind is neusverkouden!

Mag mijn kind nu wel of niet naar school/de opvang of niet?

Er is momenteel veel aandacht voor de landelijke richtlijn over neusverkoudheid en het weren van kinderen bij onderwijs en opvang.

Sinds woensdag 17 juni is de landelijke richtlijn aangepast. Het kan zijn deze richtlijn consequenties voor jouw gezin heeft.

 

Landelijke richtlijn

Blosse volgt de landelijke richtlijn van het RIVM. Dit doen we om onze medewerkers en de kinderen te beschermen.  Dit betekent dat wij werken aan de hand van de volgende richtlijn:

Kinderen van 0 tot 6 jaar (opvang en groep 1 en 2 van onderwijs)

met neusverkoudheid

ZONDER KOORTS

mogen naar opvang en onderwijs

BEHALVE als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19.

 

Het blijft ingewikkeld voor onze medewerkers om de keuze te moeten maken een kind wel of niet te weren of naar huis te sturen.

De landelijke richtlijn is voor ons dan ook de enige houvast. Meer informatie over deze richtlijn vind je op de website van het RIVM (http://www.rivm.nl).

 

Testen van kinderen

Het is belangrijk dat kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid getest worden op COVID-19 als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie of deel uitmaken van een uitbraakonderzoek. Uiteraard kunnen kinderen met neusverkoudheid ook getest worden op indicatie van de behandelend arts of op verzoek van de ouders. De jeugdarts verbonden aan de school of het consultatiebureau van het kind kan de situatie beoordelen in overleg met ouders, school en eventueel de huisarts of kinderarts.

 

Goed om te weten dat we ook voor onze medewerkers werken met de landelijke richtlijn. Dit betekent onder andere dat wanneer medewerkers milde klachten hebben, zij thuis blijven en getest worden door de GGD.

 

Beslisboom neusverkouden kinderen toelaten op opvang en onderwijs

In samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland heeft BOinK een vragenlijst en beslisboom (https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-neusverkouden-kinderen-kinderopvang-school) ontwikkeld. Onze medewerkers gebruiken deze om te bepalen of een kind met een neusverkoudheid wel of niet naar opvang en/of onderwijs kan komen.

 

We hopen op jullie begrip en geduld in deze situatie.

kind snotneus verkouden kind snotneus verkouden